Bespaar ook energie met úw  Vereniging van Eigenaren  (VvE)

Neem  maatregelen om energie te besparen met uw VvE! De hernieuwbare energieopwekking in Nederland gaat sneller groeien, waardoor uw energieverbruik afneemt en u daarmee kosten bespaart.. Een energieadviseur brengt de mogelijkheden voor uw VvE complex in kaart via een energieadvies.

De subsidie energiebesparing eigen huis voor Verenigingen van Eigenaren is 4 april gewijzigd. De regeling is verbeterd voor het energieadvies en het subsidieplafond is verhoogd naar € 12 miljoen.

Hoe vindt u een adviseur?

Op deze website is een locator te vinden waar u uw VvE adviseur kunt selecteren door alleen het vinkje VvE te gebruiken. De adviseurs die gespecialiseerd en ervaren zijn met VvE’s staan daar vermeld. Zij kunnen u helpen met een goed energiebesparingsplan en de subsidieaanvraag. In de SEEH worden voorwaarden gesteld aan de adviseur. De VvE adviseurs in de locator voldoen aan deze voorwaarden.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Voor u als VvE zijn er interessante leen- en subsidiemogelijkheden voor energiebesparing.  Gaat u als  VvE voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan hier de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aan. . Er is ook subsidie beschikbaar voor de kosten van het energieadvies, uw Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) én de procesbegeleiding. 

Hoe vindt u draagvlak in uw VvE?

Wilt u energiebesparende maatregelen uitvoeren aan uw complex? Dan heeft u uw medeleden nodig om hiermee in te stemmen. Als u een goed plan maakt, samen met een adviseur, dan levert u de juiste informatie. In het kort een 5-stappenplan voor u: 

Stappenplan Energie besparing gebouw complexen.

  1. Bereidt u goed voor alvorens u het voorstel deelt tijdens de Algemene Ledenvergadering doet. Vraag hiervoor offertes aan voor een energiebesparingsadvies en vergelijk meerdere offertes met elkaar. Dit rapport zou een uitwerking, een plan en  een plan van aanpak moeten bevatten. Om de kosten laag te houden kunt u gebruik maken van eerder genoemde subsidies en financieringen in de vorige alinea, deze link.

  2. wanneer u alle informatie verzameld heeft, kunt u het energie onderzoek agenderen. Het is belangrijk dat uw mede leden een goed en helder beeld hebben van het besparingsvoorstel zodat zij goedkeuringen kunnen geven om verder te gaan met de uitvoering.

  3. Wanneer u leden goedkeuring hebben gegeven om een (gecertificeerd) adviesbureau een energiebesparend advies te maken opstellen, kan het onderzoek gaan beginnen. Aan het einde hiervan ontvangt u van deze adviseur een compleet rapport van alle besparingsmogelijkheden, wat u kunt besparen op welke termijn en welke investeringen daar voor benodigd zijn.

  4. Wanneer u het energiebesparingsadvies heeft ontvangen, kan in samenwerking met uw adviseur overgegaan worden naar het verder uitwerken van het plan van aanpak om uw besparing te gaan realiseren. Dit plan zal gepresenteerd moeten worden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ook hier geldt weer: zorg dat de informatie volledig en uitgekristalliseerd is zodat u de kans vergroot dat uw voorstel direct geaccepteerd wordt. In het plan van aanpak wordt overzichtelijk weergegeven per onderdeel wanneer, welke maatregel uitgevoerd wordt, wat de kosten hiervan zijn, wat de besparing is, welke investering er gedaan moet worden, welk bedrag gefinancierd gaat worden en wat de (financiële) consequenties voor de leden zullen zijn op zowel korte als lange termijn.

  5. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal het plan gepresenteerd moeten worden. Dit kunt u zelf doen of overlaten aan uw adviseur. Daarna zal er gevraagd moeten worden aan de leden of zij goedkeuring willen geven op de uitvoering van het gepresenteerde plan van aanpak. Wanneer u een akkoord heeft ontvangen en uw subsidies heeft ontvangen kunnen de werkzaamheden beginnen. In veel gevallen dienen deze uitgevoerd en afgerond te worden binnen een bepaalde tijd. Ook is het belangrijk dat u alle bewijsstukken van de uitvoering compleet zijn en zorgvuldig bewaard worden. In sommige gevallen kunt u de subsidie pas achteraf vragen.

Zoekt u een energiebespaarlening?

VvE’s kunnen ook de Energiebespaarlening aanvragen. De VvE Energiebespaarlening helpt VvE’s  hun complex te verbeteren en kosten te besparen. U leest er hier alles over. Met de lening kunnen VvE’s energiebesparende maatregelen direct laten uitvoeren, zonder dat zij er eerst geld voor opzij hoeven te zetten. VvE’s profiteren dus direct. Een energiezuinig appartement én een fijne plek om te wonen. Nu en in de toekomst.

Wilt u als VvE meer weten over energiebesparing? Kijk dan hier voor meer informatie.