Beste VvE-adviseur, wilt u ook zichtbaar worden op deze website?       

Een energieadvies is een adviesrapport dat de VvE inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. De criteria om als VvE-adviseur zichtbaar te worden op deze website sluiten aan op de in de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) genoemde eisen. Deze eisen zijn:

  • Certificaathouders als bedoeld in BRL 9500, deel 2 die adviezen geven aan VvE’s met behulp van EPA-adviseurs; of
  • Personen of organisaties die adviezen maken met behulp van een EPA-adviseur (of zelf EPA-adviseur zijn) én die zijn aangesloten bij een certificaathouder; en
  • De adviseur moet aantoonbaar ervaring hebben met adviezen voor VvE’s.

(via opgave 3 referenties, die ook bij de VvE worden gecontroleerd)

Voldoet u aan deze eisen? Vul dan deze enquête in: https://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=331308   

Na het checken van uw referenties en certificering zetten wij ook u graag op de kaart!